page contents

Survepesu

Pakume kanalisatsioonitorustike ummistuse kõrvaldamiseks ja ennetamiseks survepesu, mille käigus eemaldame kanalisatsioonitorude seintele aja jooksul koguneva mustuse.

Mustuse tõttu on torude toimimine puudulk või need ummistuvad hoopiski. Üle kümne aasta vanade korruselamute kanalisatsioonipüstikute halba seisukorda võib kuulda torude mulksumisest ja ka äravoolu august tagasitulevast vahust ning veest.


Survepesuautodega saab teostada alljärgnevaid töid:

  • Autopesulate puhastus
  • Fekaalide vedu, kogumiskaevude tühjendamine, settekaevude, septikute, kuivkäimlate ja kanalisatsioonikaevude tühjendus ning survepesu
  • Kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu
  • Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
  • Rasvapüüdjate tühjendamine ja puhastamine survepesuga
  • Sadevee kaevude puhastamine
  • Välistrasside survestamine
  • Ülepumpla puhastustööd

 

INFO JA TELLIMINE: 5681 0001 või e-post: info@ecoplanet.ee

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Menu