page contents

Tööstuse puhastamine

  • naftaprodukte, keemilisi jms. aineid  sisaldatavate vedelate ja määrdetaoliste jäätmete kogumine ja äravedu
  • tehnoloogiliste liinide ja torujuhtmete puhastamine
  • tehnoloogiliste mahutite puhastamine
  • seadmete puhastamine kõrgsurve tehnoloogiat kasutades (soojusvahetid, kondensaatorid, külmutusseadmed jms.)
  • katelde puhastamine
  • õlipüüdurite puhastamine, tühjakspumpamine ja hooldus
  • metall- ja betoonkonstruktsioonide puhastamine ja pesu
  • püstikute, drenaažide ja kanalisatsioonitorude  lahtisulatamine
  • joogiveemahutite ja süsteemide desinfitseerimine
  • drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteemide läbipesu ja hooldus
Share on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Menu