page contents

Tanklate puhastamine

  • maapealsete ja maa-aluste kütusemahutite puhastamine (profülaktiline, kontrollimiseks, remontimiseks)
  • liinide ja torujuhtmete puhastamine
  • õlipüüdurite puhastamine, tühjakspumpamine ja hooldus
  • drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteemide läbipesu ja hooldus
  • settemahutite tühjendamine ja puhastamine
  • olme ja naftaprodukte sisaldatavate jäätmete kogumine ja äravedu
Share on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Menu