page contents

Naftaterminalide puhastamine

  • maapealsete ja maa-aluste mahutite puhastamine kergetest ja rasketest kütteõlidest
  • mahutite kõikide pindade puhastamine, et oleks võimalik selles kasutada uusi materjale või teostada keevitustöid
  • settemahutite ning puhastusseadmete  tühjendamine ja puhastamine
  • tootmis- ja tehnoloogiliste liinide ning torujuhtmete puhastamine
  • konstruktsioonide ja seadmete puhastamine
  • drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteemide läbipesu ja hooldus
  • olme ja naftaprodukte sisaldatavate vedelate ja määrdetaoliste jäätmete kogumine ja äravedu
  • õlipüüdurite puhastamine, tühjakspumpamine ja hooldus
Share on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
Menu